Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste /laadittu 1.10.2013

Rekisterinpitäjä
Taito Myymälät Oy, c/o Taito Keski-Suomi ry, Kauppakatu 25, 40100 Jyväskylä

Y 1646880-4

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Hannele Heikkinen, c/o Taito Keski-Suomi ry, Kauppakatu 25, 40100 Jyväskylä, puh. +358 50 4121568
hannele.heikkinen@aivia.fi

Rekisterin nimi
Taitoshop.fi –verkkokaupan asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään Asiakkaan suostumuksella taitoshop.fi –verkkokaupan asiakassuhteiden hoitamiseen ja yhteydenpitoon. Rekisterin tietoja käytetään etupäässä tarjousten ja etujen lähettämiseksi Asiakkaalle. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja palvelun kehittämistarkoituksiin.
Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Taito Myymälät Oy:n toimesta Asiakkaista, jotka liittyvät Taito Shop -verkkokauppaan. Rekisterin tietolähteenä ovat Asiakkailta itseltään liittymisen yhteydessä kerättävät tiedot. Tietoja kerätään Taitoshop.fi -sivuston kautta sekä erilaisilla lomakkeilla. Tietoja voidaan myös täydentää liittymisen jälkeen. Rekisteröitäviä tietoja ovat:

  • Etunimi
  • Sukunimi
  • Postiosoite
  • Sähköpostiosoite
  • Matkapuhelinnumero
  • Sukupuoli
  • Syntymävuosi
  • Asiointikauppa
  • suostumus uutiskirjeen vastaanottamiseen

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on täysin suojattu ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan oma liittymisilmoitus Taitoshop.fi –sivustolta tai täytetyn asiakastietolomakkeen kautta.

Rekisterin tietojen luovutus

Taito Myymälät Oy/Taito Shop –kauppias ei luovuta tietoja kolmannelle osapuolelle. Jos kolmas osapuoli tarjoaa edun Taito Shop-asiakkaille ja sen perille toimittaminen vaatii Asiakkaan tietoja, tiedot luovutetaan vain tätä käyttökertaa varten ja kolmas osapuoli ei saa luovuttaa tietoja edelleen.

ASIAKASPALVELU

Sähköpostilla asiakaspalvelu@taitoshop.fi